พิธีลงนามความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 12:07 น. 542 ครั้ง วรรณสิริ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พิธีลงนามความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม อาคาร ๙ ชั้น ๑

รูปภาพประกอบ :