วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ประกวดร้องเพลงของ ชมรมแฟชั่นและสิ่งทอและชมรม TO BE NUMBER ONE"

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน พฤหัส ที่ 23 สิงหาคม 2561, เวลา 11:48 น. 575 ครั้ง วรรณสิริ

ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (อาคาร 9 ชั้น 1)

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00 น. – 14.00 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ประกวดร้องเพลง"

โดย ประเภทวิชาคหกรรม แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE

 

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ประกวดร้องเพลง