กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วัน จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561, เวลา 16:12 น. 546 ครั้ง วรรณสิริ

 

 นายประสงค์ หอมจันทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

 

 

บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา

 

 

บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา