วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการพัฒบุคลิกภาพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561, เวลา 15:07 น. 648 ครั้ง วรรณสิริ

ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (อาคาร 9 ชั้น 1)

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561

เวลา 8.00 น. – 12.00 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการพัฒบุคลิกภาพ"

โดย ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรม