การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ" ปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วัน จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561, เวลา 14:27 น. 533 ครั้ง วรรณสิริ

 

 นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม

 

 นักเรียน นักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ

 

 นักเรียน นักศึกษา นำเสนอแผนธุรกิจของแต่ละกลุ่ม เพื่อรับการคัดเลือกในการต่อยอดธุรกิจ

โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี