ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (อินทนิล 3)

 


 

ให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา

แผนที่ตั้งห้องประชุม

 


 

 

รองรับผู้เข้าประชุมได้สูงสุดถึง 200 คน

-----------------------------------------------------------------------