ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รายการ ชูรักชูรส (รักเลือกได้)" ห้องประชุมอินทนิล 1 (อาคาร 5 ชั้น 2) วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รายการ ชูรักชูรส (รักเลือกได้)"[อ่าน : 7 ครั้ง]
  • วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการพัฒบุคลิกภาพ" ห้องประชุมอินทนิล 3 (อาคาร 9 ชั้น 1) วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการพัฒบุคลิกภาพ"[อ่าน : 11 ครั้ง]
  • พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม อาคาร ๙ ชั้น ๑[อ่าน : 36 ครั้ง]
คณะทำงาน ดู คณะทำงานทั้งหมด
หัวหน้างาน

คุณครูวรรณสิริ รินทร์ธราศรี [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริย...

เมื่อ วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (อินทนิล 3) ได้ให้บริการจัดกิจกรร... [อ่าน : 8 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจก...

เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อินทนิล 1 ได้ให้บริการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจ... [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด